เรื่องราวของนักเขียนอัจฉริยะวัยสิบห้าที่ต้องเผชิญความโหดร้ายและความจริงอันหนักอึ้งในโลกวรรณกรรม


dailymotion (รหัสผ่าน: hibiki)

part 1  part 2


MEGA (กำหนดลบไฟล์ 24 เมษายน 2019)